Cây thiên ngân ( Gáo vàng thái lan )

 cây thiên ngân, gáo vàng thái lan, cây tỷ phú

Cây Đàn Hương

Giống cây Đàn hương

Cây Xoan Đoàn

Giống cây xoan đào

Cây khôi tía — Cây khôi nhung

Giống cây khôi tía

Cây Gáo Vàng

Giống cây gáo đỏ

Cây giổi Xanh

Giống cây giổi xanh

Cây long não

Giống câylong não