Daily Archives: Tháng Một 9, 2018 »

Giống cây gù hương  ( xá xị )

Giống cây gù hương ( xá xị )

admin Tháng Một 9, 2018 1

Giới thiệu về cây gù hương ( xá xị ) Tên khoa học: Cinnamomum balansae Lecomte(1913). Họ: Long não Lauraceae Bộ: Long não Laurales Cây gỗ to, thường xanh, cao tới

Read More »