Daily Archives: Tháng Một 10, 2018 »

giống cây tếch ( cây giá tỵ )

giống cây tếch ( cây giá tỵ )

admin Tháng Một 10, 2018 0

Giới thiệu về giống cây gỗ tếch ( cây giá tỵ ) Tên khác: Cây giá tỵ Tên khoa học: Tectona grandis Lin.f Họ thực vật:  Tếch (Verbenaceae)