Cây giống sưa đỏ được gieo từ hạt lấy từ cây mẹ có nguồn gốc rõ ràng và hơn 20 năm tuổi, cây sưa đỏ giống sau khi nảy mầm sẽ được kiểm tra chất lượng và cấp giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của Sở Nông Nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Giống cây sưa đỏ

2.000 12.000 

Mã: N/A Danh mục: