Cây bạch đàn

  • Tên gọi: Bạch đàn, khuynh diệp
  • Mật độ trồng: 1.500 – 2.000 cây/ha
  • Thu hoạch: Quả, lá, gỗ
  • Thời gian thu hoạch: >3 năm