Cây giáng hương

  • Tên gọi: Giáng hương, dáng hương, song lã
  • Công dụng: Cây cảnh quan, thu hoạch gỗ, dược liệu
  • Chiều cao cây trưởng thành: 25 – 40m
  • Thời gian thu hoạch: ~ 5 năm