Cây lát hoa

  • Loại cây: Lát hoa, lát chun
  • Chiều cao trưởng thành: 30m
  • Phương pháp trồng: Chiết cành, ươm hạt
  • Thu hoạch: Gỗ, hạt,