Cây sa nhân tím

  • Tên gọi: Sâ nhân, mè tré bà,…
  • Chủng loại: Cây dược liệu
  • Các loại phổ biến: Sa nhân tím, xanh, đỏ
  • Thời gian thu hoạch: 2 – 3 năm