Cây sâm ngọc linh

  • Tên gọi: Sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam, sâm Khu Năm,…
  • Thu hoạch: Củ, hạt
  • Thời gian thu hoạch củ: 6 – 8 năm
  • Thu hoạch hạt: Hàng năm