Cây sói rừng

  • Tên gọi: Sói rừng, sói láng,…
  • Chủng loại: Thân bò
  • Thu hoạch: Thân, rễ
  • Mật độ trồng: 21.000 – 30.000 cây/ha