Cây thìa canh

  • Tên gọi: Thìa canh, dây thìa canh, dây muôi
  • Công dụng: Dược liệu Đông Y
  • Thu hoạch: Thân, lá, hoa, quả
  • Phương pháp trồng: Ươm cây non từ hạt