Hạt đàn hương giống

  • Chủng loại: Hạt giống
  • Tỷ lệ nảy mầm: >80%
  • Phân phối: Toàn quốc
  • Giá bán: Liên hệ
Danh mục: