Cây gió bầu (trầm hương/dó bầu)

2.500 12.500 

  • Tên gọi: Cây gió bầu, trầm hương, dó bầu
  • Chiều cao trưởng thành: 20 – 30m
  • Đường kính trưởng thành: 60 – 80cn
  • Số cây trồng 1ha: 1200 cây
  • Thời gian có thể thu hoạch: 2 – 3 năm
Mã: N/A Danh mục: