Cây thông Caribe

2.500 12.500 

  • Xuất xứ: Trung Mỹ, vùng Caribe
  • Thu hoạch: Nhựa, lấy gỗ, cây cảnh quan
  • Mật độ trồng: 600 – 800cây/ha
  • Thời gian thu hoạch: 2 – 10 năm
Mã: N/A Danh mục: