Cây long não

  • Tên gọi: Long não, Dã hương
  • Chiều cao trưởng thành: ~22m
  • Công dụng: Lấy gỗ, dược liệu, tinh dầu
  • Mật độ trồng/ha: 1100 cây/ha