Cây trinh nữ hoàng cung

  • Tên gọi: Trinh nữ, náng lá rộng
  • Công dụng: Cây dược liệu
  • Sử dụng: Thân, lá
  • Thời gian thu hoạch: 3 – 6 tháng