Cà gai leo

1.500 11.500 

  • Tên gọi: Cà gai leo, cà gai dây,…
  • Công dụng: Dược liệu
  • Sử dụng: Cành, lá, rễ
  • Thu hoạch: Quanh năm
Mã: N/A Danh mục: