Cây xạ đen

  • Tên gọi: Cây xạ đen
  • Công dụng: Dược liệu trị bệnh
  • Thu hoạch: Cành, lá, thân
  • Thời gian thu hoạch: 6 tháng