Hạt giống cát sâm

  • Tên gọi: Cát sâm, sâm nam, sâm trâu
  • Thời gian có thể thu hoạch: 2 năm
  • Chăm sóc: Bón 2 lần 1 năm
  • Công dụng: Cây dược liệu
Danh mục: