Sâm bố chính

  • Tên gọi: Sâm bố chính, sâm thổ hào
  • Thu hoạch: Hạt, củ
  • Thời gian thu hoạch: Sau khoảng 9 tháng
  • Công dụng: Dược liệu chữa bệnh, ngâm rượu
Danh mục: