Giống cây sưa đỏ

2.000 12.000 

  • Tên gọi: Sưa đỏ, Huỳnh đàn
  • Các loại: Sưa đỏ, sưa trắng, sưa hải nam
  • Số lượng cây trồng/ha: 576 cây
  • Thời gian thu hoạch: 8 – 10 năm
Mã: N/A Danh mục: