Cây xoan đào

  • Tên gọi: Xoan đào, sầu đông
  • Nhóm gỗ: Nhóm IV
  • Thời gian thu hoạch: 5 – 10 năm
  • Mật độ trồng: 1.200/ha