Hạt giống cây giáng hương

  • Chủng loại: Hạt giống
  • Tỷ lệ nảy mầm: >90%
  • Hỗ trợ: Tư vấn ươm giống
  • Phân phối: Cây Giống Vĩnh Phúc
Danh mục: