Cây keo lá tràm (tràm bông vàng)

  • Tên gọi: Keo lá tràm, tràm bông vàng
  • Thời gian thu hoạch: 3 – 5 năm
  • Số lượng trồng: 1.660 cây/ha
  • Vị trí trồng: Có thể trồng khu vực đồi núi