Cây lim xanh

2.500 12.500 

  • Chiều cao trưởng thành: >30m
  • Đường kính cây: Tối đa 2 – 2,5m
  • Nhóm gỗ: Nhóm II
  • Số cây trồng/ha: 555 cây/ha
Mã: N/A Danh mục: