Cây thông đỏ

30.000 

  • Tên gọi: Cây thông Đỏ
  • Ứng dụng: Tinh dầu, nội thất
  • Thu hoạch: Gỗ, lá
  • Kích thước lá: Dài 2-4cm; rộng 2-3mm