Sâm đất

  • Tên gọi: Sâm đất, khoai sâm
  • Chủng loại: Cây thân thảo
  • Thu hoạch: Củ, lá
  • Thời gian thu hoạch: Khi cây 20 – 30cm
Danh mục: