Bầu ươm cây giống

  • Kích thước bầu ươm: 6,5x15cm
  • Kích thước mở túi: 13x15cm
  • Số lượng túi: 500 cái/kg
  • Chất liệu: PE đen