Cẩm lai

8.000 18.000 

  • Nhóm gỗ: Nhóm 1
  • Chiều cao cây trưởng thành: 20 – 25m
  • Đường kính thân gỗ: 40 – 60cm
  • Cách trồng: 156 – 276 cây/ha
  • Giá bán gỗ: 60 – 90 triệu đồng/m3
  • Khối lượng riêng trung bình: 940kg/m3
Mã: N/A Danh mục: